about

Nam là một web designer/ developer hiện sinh sống tại tp Hồ Chí Minh. Nam rất đam mê trong ngành website và luôn muốn mang đến cho bạn những kết quả tốt nhất cho website của bạn.

Nam luôn muốn tìm đến cơ hội mới để có thể làm việc với các startup, doanh nghiệp và cá nhân trong và ngoài nước.